Şüheda Ruhu İçin Çeşme Yaptıran Vakıf

KAVASBAŞI AHMED AĞA BİN MUSTAFA VAKFI (ISTANBUL1271 H. / 1855 M Çengelköy'de Orta köprü civarında dört yol ağzında su terazisi ve  bitişiğinde bir adet çeşmeyi, Çengelköy çarşısında su hazinesini ve bir adet çeşmeyi, Yine Çengelköy'de Vapur İskelesi meydanında bir adet çeşmeyi, sevabı şehitlerin ruhuna hibe edilmek temennisi ve niyeti ile vakfetti Şüheda Ruhu İçin Çeşme Yaptıran Vakıf Geçen akşam televizyonda çeşmelerle ilgili bir belgesel izledim ve aklıma bir yazarın, "Çeşmeler, Anadolu'nun ağlayan gözleridir." veciz ifadesi geldi. Gerçekten de hiçbir çeşme yoktur ki, durup dururken gelişigüzel yapılmış olsun. Nasıl şimdiki belediyelerimiz, şehitlerimizin mübarek isimlerini parklara, caddelere ve [...]

Halkın Selameti Mücahit ve Gazilerin Zaferi, Padişahın Adaleti İçin Dua Ettiren Vakıf

HASAN EFENDİ BİN HÜSEYİN VAKFI (İSTANBUL 1111 H. / 1700 M.) Dârülhadis’de haftada iki gün, öğle namazından sonra talebeye miras hukuku dersi verilip, ders veren hocaya, günlük beş akçe, Şeyhulkurra ve ders veren hoca efendiler derslerin bitiminde vakıf kurucusunun kendisi, anne-babası, talebeler ve ahalinin selâmeti, Müslüman esirlerin kurtulması, gazilerin zafer kazanması ve padişahın adil olması için dua edeceklerdir. ŞEYH ALİ EFENDİ BİN ŞEYH HAMZA EFENDİ VAKFI (BURSA 1253 H. / 1838 M.) Tekke’de halkın güvenliği, padişah ve devletin ömrünün uzun olması, gaziler, İslam askerleri ve hacıların selâmeti için dua edilecektir. Halkın Selameti, Mücahit ve Gazilerin [...]

Donanmaya Yardım Eden Vakıf

Mustafa İzzet Efendi Binbaşı Rüstem Vakfı (İzmir 1328h./1910M.) …Vakfın gelirinden her yıl yüz yirmi kuruş Osmanlı Donanmasının ihya ve imar edilmesine sarf edilmek üzere Harbiye Nezaretinin (Denizcilik Bakanlığı) harcamaya yetkili ve sorumlu bulunan dairesindeki kişilere teslim edilecektir.   Donanmaya Yardım Eden Vakıf Sosyal bilgiler öğreteni öğrencilerine, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ilgili bir Proje ödevi verir. Enes, bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapar ve hazırladığı sunumu da görsel materyallerle birlikte arkadaşlarına sunar. Enes’in yaptığı sunumu arkadaşları çok beğenir. Yapılan sunumdan bu bakanlığın denizcilik sektörünü geliştirmek için kurulduğunu, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmetlerin sunulabilmesi için devletin bu konuda [...]

Vakıf Nedir

  ÇELEBİ SULTAN MEHMET HAN VAKFI (AMASYA-MERZİFON 820 H. / 1417 M.)     Çelebi Sultan Mehmet Han, “Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katında bulursunuz.” Ayetini, Hz. Peygamberin “Kişinin ölümünden sonra bıraktığı en hayırlı üç şey vardır: Anne/babasına hayır dua eden salih bir evlat; süreklilik arz eden sadaka/hayrat ve kendisinden faydalanılan bir ilim.” Hadis-i şerifini düşünerek, vakfın faydasının daha umumi ve iyiliğinin daha tamam olduğunu yakinen bilerek Allah katında ecir ve sevabın bol olduğunu ümit ederek, en halis niyet ve Allah’a yakınlaşmak ve cehennem azabından kurtulmak, [...]

Go to Top