Mustafa İzzet Efendi Binbaşı Rüstem Vakfı

(İzmir 1328h./1910M.)

…Vakfın gelirinden her yıl yüz yirmi kuruş Osmanlı Donanmasının ihya ve imar edilmesine sarf edilmek üzere Harbiye Nezaretinin (Denizcilik Bakanlığı) harcamaya yetkili ve sorumlu bulunan dairesindeki kişilere teslim edilecektir.  

Donanmaya Yardım Eden Vakıf

Sosyal bilgiler öğreteni öğrencilerine, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı ilgili bir Proje ödevi verir. Enes, bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapar ve hazırladığı sunumu da görsel materyallerle birlikte arkadaşlarına sunar.

Enes’in yaptığı sunumu arkadaşları çok beğenir. Yapılan sunumdan bu bakanlığın denizcilik sektörünü geliştirmek için kurulduğunu, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hizmetlerin sunulabilmesi için devletin bu konuda önemli yatırımlar yaptığını öğrenirler.

Dersin sonunda öğretmen de sunumun faydalı ve güzel olduğunu ifade ettikten sonra öğrencilere şu bilgileri verir:

-Çocuklar, deniz ulaşımı her döneminde önemini korumuştur. Dünya tarihinde denizde yapılan çok sayıda savaş vardır. Denizlere hâkim olan kıtalara da hâkim olmuştur. Osmanlı Devleti’nin üç kıtada söz sahibi olmasında denizciliğin önemli payı vardır. Hemen her alanda hizmetlerine rastladığımız vakıflar, Osmanlı donanmasının imarın ve ihya edilmesin de kaynak ayırmıştır. Mehmet İzzet Efendi vakfı da bunlardan biridir.

Kaynak T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

İlginç Vakıflar -2 Yayını