Osmanlıca Kurslarımız

Osmanlıca; Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Hem Arapçadan hem Farsçadan faydalanmış ama ikisi de olmamıştır. Gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü sağlam kurabilmenin yolu, Osmanlı Türkçesini okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Millî kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin hemen hemen tamamı, Osmanlıca’yla yazılmıştır.

Ecdadımızın her zaman şeref duyduğumuz bin yıllık şanlı bir tarih koridorundan bizlere armağan ettikleri sayısız güzîde eserler fikrî boyutta da bugün çoğumuza, maalesef bir turiste olduğu kadar uzak, anlamsız ve yabancıdır.

Ecdadımızın bizlere bıraktığı büyük bilgi ve kültür mirasına sahip çıkılması ve öğrenilmesi adına Vakfımız ve Hayrat Vakfı işbirliği içerisinde imarethane bölümünde Osmanlıca kolay metin okuma ve yazma kurslarımıza başladık.

Vakfımızın tarihi ve manevi atmosferi içerisinde kurslarımıza katılmak isteyenlerin bizlerle iletişime geçip ön kayıt yaptırmaları yeterli olacaktır.