TASAVVUF OKUMALARI

Kur’an-ı Kerim’in eşsiz rehberliği ve Peygamber efendimiz s.a.v.’in güzide hayatından,  ashab-ı güzin zamanına, evliyaullah’ın hayatlarındaki menkıbelerine açılan bir kapı, tasavvuf sohbetleri. Gönül ikliminden söz bahçesine düşen, Allah dostlarının hikmetli nasihatlarıyla pekiştirilen tasavvuf okumalarımız her pazartesi akşamı yatsı namazını takiben İmarethane sohbet meclisinde.

MESNEVİ-İ ŞERİF OKUMALARI

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin hikmetler menbaı eşsiz eseri Mesnevi-i Şerif okumaları her salı akşamı İmarethane sohbet meclisinde

MEKTUBAT-I RABBANİ OKUMALARI

İmam-ı Rabbani hazretlerinin dostlarını irşad etmek maksadı ile yazdığı mektuplardan müteşekkil büyük eseri Mektubat-ı Rabbani, İnsanlardaki çeşitli isti’dat, kabiliyet ve durumlara göre: “Akıllarının alabileceği tarzda konuşunuz.” Hadis-i Şerifine uyularak kaleme alınmış ve böylece insanlara geniş çapta irşad ve fayda sağlamıştır. Müceddid-i Elfi Sani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat isimli büyük mirası Mektubat-ı Rabbani okumaları her Çarşamba akşamı yatsı namazını takiben İmarethane sohbetlerinde.

RUHUL BEYAN TEFSİR OKUMALARI

İsmail Hakkı Bursevi hazretin  Ulu Cami kürsüsünde verdiği vaazlarda Âyet-i kerimeleri ayetlerle ve hadîs-i şeriflerle açıkladı. Allah dostlarının ibretli menâkıbıyla ve şiirlerle süsledi. Gönül sultanlarının ruhlara hayat bahşeden işari/tasavvufî yorumlarıyla zenginleştirildi. 23 yılda vücuda gelen bu büyük eser Ruhul Beyan Tefsir okumaları her perşembe akşamı İmarethane sohbet meclisinde.

RİSALE-İ NUR OKUMALARI

Bediüzzaman Üstad Said-i Nursi hazretin kaleme aldığı iman hakikatlerini nazarı itibara veren Kur’an tefsiri risalei nur okumaları her cuma akşamı yatsı namazını takiben imarethane sohbet meclisinde.

İHYA-U ULUM’İD-DİN OKUMALARI

Huccet-ul İslam Büyük alim İmam Gazali hazretlerinin İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir.  Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır.  İhya-u Ulum’id-din sohbetleri her pazar akşamı yatsı namazını takiben imarethane sohbetlerinde.

İSTİFADE ETMENİZ TEMENNİSİYLE. PROGRAMLARIMIZA TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.