İnsanların gönlüne dokunan buğulu sesiyle Ney, tasavvuf musikisinin vazgeçilmez bir sazı olagelmiştir. Çoban Mustafa Paşa Vakfı olarak tarihi külliyemizin atmosferine uygun bu enstrumanın icrasını öğretmek maksadıyla 2018 yılında Ney kursu başlatılmıştır.