Vakıf Literatürde Vakıf ”Bir malın menfaatinin insanlara tahsis edilmesi, mülkiyetinin ise durdurularak mülk edinilmesinin veya istimlâk edilmesinin veya mülk olarak verilmesinin men edilmesi” olarak tanımlanır.

Özetle Vakıf, bir malın kamu hizmetine tahsis edilmesidir.

Bundan 495 yıl önce miladi 1523 yılında Yavuz Sultan Selim Han’ın damadı Çoban Mustafa Paşa, kendi öz malından bir pay ayırarak bugün içerisinde bulunduğumuz Çoban Mustafa Paşa külliyesini vakfetmiştir.

Külliye içerisinde, cami, hankâh (misafirhane), tekke, medrese, ekmek fırını, imarethane (aşevi ve yemekhane), kütüphane, deve ve at hanları, hamam gibi insanların yolculukta dinlenmek için arayacağı her hizmete cevap verebilen, ayrıca sürekli eğitim faaliyetini icra eder bir yapı olarak inşa edilmiştir.

Külliye bir vakıf olarak uzunca bir zaman tüm bu vazifeleri layıkıyla icra etmiş. Halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması vs. sebepler ile bu aktifliğini durağan bir döneme devretmiştir.

Çoban Mustafa Paşa Vakfı olarak ana gayemiz, Çoban Mustafa Paşa hazretlerinin vakfettiği bu büyük vakfiyeyi asli mecrasında hizmet edecek şekilde yeniden hayata geçirmek olmuştur.

2016 Yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından yapılan tahsis ile Vakfımız bu büyük hizmette adım adım ilerlemeye, ecdadın bıraktığı emaneti kuruluş amacına uygun yeniden canlandırma misyonu ile işe koyulmuştur.

Külliye içerisindeki imarethane (aşevi, yemekhane) bölümüne ait odaları yeniden tefriş ederek, öncelikle sabah namazından çıkan cemaate sıcak bir tas çorba ikram etmek ile besmele çekilmiş, ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yemek hazırlama ve evlerine servis etme olanakları aktif edilmiştir.

Bu hizmetler ile başlanılan faaliyetlerimize zamanla, her gün değişken konu başlıklarıyla gündüzleri bayanlara yönelik sohbet ve eğitsel faaliyetler, akşamları ise beylere yönelik sohbet ve eğitsel faaliyetler eklenmiştir.

Ayrıca Vakfımız, eğitime destek projesi kapsamında, kayıtlı öğrencilerimize yönelik özel eğitimler, eğitim destek bursları, imkânları da  bugün hizmet kervanımıza dahil edilmiştir.

Özetle Vakıf olarak  “Değerlerimizi benimsemiş, yetkin ve fedakâr eğitimciler, insan kaynağı ve gönüllülerin katkısı ile İslâm ahlak ve değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi, her yönden iyi eğitimli, İslâm’ı en iyi şekilde temsil edebilecek nitelikli bir nesil yetiştirmek, ihtiyaç duyulan bölgelerde toplumun derdine derman olmak, Müslümanlar arasında dayanışmayı sağlamak ve manevi hizmet yolunun kapısı olmak’’ misyonunu ile günden güne hizmet sahamızı genişleterek ecdad yâdigarı bir eseri canlı ve aktif tutmak en büyük misyonumuz ve gayemizdir.