TASHİH-İ HURUF DERSLERİ

Bayan öğrencilerimize yönelik Kur’an-ı Kerim’in telaffuzundaki ses ve genel okuma kurallarının öğretildiği ileri düzey bir eğitimdir. Öğrencilerimizin en iyi şekilde Kur’an okuyabilmeleri için her pazartesi günü saat 10:30 – 12:15 aralığında derslerimiz devam etmektedir.

PEYGAMBERLER TARİHİ OKUMALARI

İlk peygamber Hz. Adem a.s.’dan son peygamber Hz. Muhammed a.s.’a kadar gelen tüm peygamberlerin ibretli hayat kıssalarının işlendiği ve hikmet manzaralarının seyredildiği peygamberler tarihi okumaları bayan katılımcılarımız ile her pazartesi günü saat 12:30 – 13:15 saatleri arasında imarethane sohbet meclisinde.

FAZİLETLER MEDENİYETİ OKUMALARI

Peygamber efendimiz s.a.v.’in tebliğ ve eğitimiyle karanlıklar çağını yaşayan insanlardan faziletler medeniyetine dönüşen bir toplum ve insanlığın ele alındığı faziletler medeniyeti okumaları her pazartesi günü saat : 14:00 – 15:00 arası imarethane sohbet meclisinde.

HÜSN-İ HAT DERSLERİ

Hüsn-i hat, İslâm yazıları için kullanılan bir tâbirdir. İslâm yazı çeşitlerinin estetik ölçü ve endişeler içerisinde yazılmasına denilir.  Yazının en güzel hali ile sanata dönüşmesi hüsn-i hat dersleri siz bayanlar için her salı günü 13:30 – 16:40 arasında imarethane eğitim sınıfında.

TEFSİR OKUMALARI

İmam-ı Rabbani hazretlerinin dostlarını irşad etmek maksadı ile yazdığı mektuplardan müteşekkil büyük eseri Mektubat-ı Rabbani, İnsanlardaki çeşitli isti’dat, kabiliyet ve durumlara göre: “Akıllarının alabileceği tarzda konuşunuz.” Hadis-i Şerifine uyularak kaleme alınmış ve böylece insanlara geniş çapta İRŞAD ve fayda sağlamıştır. Müceddid-i Elfi Sani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat isimli büyük mirası her Çarşamba akşamı yatsı namazını takiben İmarethane sohbetlerinde.

KUR’AN-I KERİM DERSLERİ

İmam-ı Rabbani hazretlerinin dostlarını irşad etmek maksadı ile yazdığı mektuplardan müteşekkil büyük eseri Mektubat-ı Rabbani, İnsanlardaki çeşitli isti’dat, kabiliyet ve durumlara göre: “Akıllarının alabileceği tarzda konuşunuz.” Hadis-i Şerifine uyularak kaleme alınmış ve böylece insanlara geniş çapta İRŞAD ve fayda sağlamıştır. Müceddid-i Elfi Sani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat isimli büyük mirası her Çarşamba akşamı yatsı namazını takiben İmarethane sohbetlerinde.

SİYER-İ NEBİ OKUMALARI

Kur’an-ı Kerim’in eşsiz rehberliği ve Peygamber efendimiz s.a.v.’in güzide hayatından,  ashab-ı güzin zamanına, Evliyaullah’ın hayatlarındaki menkıbelerine açılan bir kapı tasavvuf sohbetleri. Gönül ikliminden söz bahçesine düşen, Allah dostlarının hikmetli nasihatlarıyla pekiştirilen tasavvuf sohbetlerimiz her pazartesi akşamı yatsı namazını takiben İmarethane sohbetlerinde.

FIKIH OKUMALARI

Huccet-ul İslam Büyük alim İmam Gazali hazretlerinin İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir.  Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır.  İhya-u Ulum’id-din sohbetleri her pazar akşamı yatsı namazını takiben imarethane sohbetlerinde.